Vi vil gerne takke alle, som har været med til at gøre Geist Glorup mulig.

Tak til alle støttegivere og sponsorer (se listen her), de deltagende kunstnere, Anja Boserup Qvist, Anne Galmar, Bente Scavenius, elever og lærere på Nyborg Gymnasium og Svindinge Friskole, ansatte på Glorup Gods, vores praktikanter Rebecca Chong og Charlotte Dyrberg Lassen, frivillige fra Svindinge og omegn samt en særlig tak til Heine Kjølby, Ejvind Petersen og Helga Wilson.

Endelig vil vi gerne rette en stor tak til Godsejer Jacob Rosenkrantz for den åbenhed og tillid, han har vist os i forbindelse med projektet, for adgang til arkiverne på Glorup og ikke mindst for at have åbnet sit hjem for både kunstnere og kuratorer.

P5255148