Glorup Park er en historisk have med en storslået fortid og en usikker fremtid. Kun de færreste kender i dag til dette stykke kulturlandskab, der engang fik folk fra hele landet til at rejse til Glorup for at gå på opdagelse i havens hemmeligheder. Parken har stået uberørt i mere end et århundrede, og er i dag en skrøbelig grøn tidslomme med en ganske særlig aura af både storhed og forfald. Et dybt fascinerende sted, der på én gang vækker begejstring og stiller mange spørgsmål.

8135318352_8fb6a11742_o

Geist Glorup er et kunstprojekt drevet af en gejst for at aktivere, perspektivere og aktualisere dette enestående stykke kulturarv. I et forsøg på at lade begejstringen og spørgsmålene forplante sig i såvel lokalsamfundet som i det nationale kulturlandskab, har vi for en stund ladet samtidskunsten gå i clinch med Glorup Park for at eksperimentere med, hvordan arven gøres vedkommende i dag.

Til dette eksperiment har vi inviteret en række danske samtidskunstnere, som alle arbejder researchbaseret i forhold til den specifikke kontekst og som med midlertidige indgreb i haven fortæller historier, som ellers ikke vil blive fortalt. Geist Glorup giver således plads til de værker og aktiviteter, der dyrker de “små” historier i den kanoniserede fortælling om Glorups kulturarv.

Parken ved Glorup Gods har igennem århundreder været et laboratorium for anerkendte arkitekter, gartnere og kunstnere fra ind- og udland, der blev hidkaldt for at forbedre og forskønne parken. Oprindeligt et vådt og åbent stykke land som gennem tiden blev forvandlet til et lukket og langstrakt haveanlæg af de allerfineste. Først som storslået barokanlæg med spejldam, sigtelinjer og alléer og siden som et af de tidligste romantiske haveanlæg herhjemme.

Alle kneb blev taget i brug i iscenesættelsen af haven som et stemningsskabende oplevelsesrum, der talte til alle sanser. Arkivmateriale og rejsebeskrivelser vidner om overdækkede fuglebure med nattergale, der sang om dagen, eremithytte med skægget eneboer, der rejste sig, når man trådte på dørtrinnet samt andre opfindsomme påfund, der skulle fuldende den romantiske stemning i haven. Også oplandet deltog og leverede lugekoner i massevis til at holde parkens blomstertæpper vedlige, samt mange stærke hænder til at udgrave kløften bagerst i haven for at gøre naturscenariet endnu mere effektfuldt.

Parken er således en kunsthistorisk kuriositet med en sjælden forening af mange historiske lag og tidsligheder. Ikke et friseret og fastfrosset landskabsbillede genskabt i overensstemmelse med én foretrukken stilart i havekunstens historie, men derimod et sammensurium af forskellige tiders tendenser inden for havemode blandet med de skiftende ejeres egne påfund.

Det er denne mærkværdige samtidighed af spor efter storheden engang og kontrasten til det efterfølgende århundredes tornerosesøvn, som har vakt vores nysgerrighed og inspireret os som kuratorer til at vække Glorups kunsttradition til live. Ved igen at invitere kunsten indenfor tilføjes nye lag til havens fortsatte transformation, og stedets natur og historie iscenesættes og perspektiveres på ny.

Geist Glorup er således også en udfordring af begreberne kulturarv og kulturformidling. For hvilken funktion og fremtid har en skrøbelig grøn størrelse som en historisk have i dag? Og hvordan skal den gives videre og formidles til kommende generationer? Geist Glorup søger ikke at give endegyldige svar på disse spørgsmål men snarere at agere laboratorium for alternative måder at aktivere og formidle vores kulturarv på.

Som en central del af Geist Glorup realiseredes i april 2013 to workshopforløb med lokale skolebørn og unge, hvor elevernes gængse klasselokale i en hel uge blev skiftet ud med de historiske rammer og havens rum på Glorup. Elevernes samarbejde med to af udstillingens kunstnere understregede på bedste vis, hvordan samtidskunsten på sin helt egen måde kan aktivere og aktualisere historien, så den også bliver interessant og relevant for yngre generationer.

P4174084

Forud for Geist Glorup har et længere forsøg med at krydse faglige grænser mellem kunst og landskabsarkitektur desuden fundet sted. Absolut Landskab, der siden 2009 har renoveret og udviklet Glorup Park på et landskabsarkitektonisk plan, har bl.a. bidraget til udviklingen af de to permanente kunstværker i Geist Glorup af Karin Lorentzen og Camilla Berner. Sammen har vi forsøgt at bidrage til videreførelsen af Glorups kunsttradition med værker, som forholder sig til det historiske landskab på meget forskellig vis.

Vi vil gerne takke alle de mennesker, som har været med til at gøre Geist Glorup mulig.

Tak til alle støttegivere, de deltagende kunstnere, Anja Boserup Qvist, Anne Galmar, Bente Scavenius, elever og lærere på Nyborg Gymnasium og Svindinge Friskole, ansatte på Glorup, vores praktikanter Rebecca Chong og Charlotte Dyrberg Lassen, frivillige fra Svindinge og omegn samt en særlig tak til Helga Wilson.

Endelig vil vi gerne rette en stor tak til Godsejer Jacob Rosenkrantz for den åbenhed og tillid, han har vist os i forbindelse med projektet, for adgang til Glorups arkiver og ikke mindst for at have åbnet sit hjem for både kunstnere og kuratorer.

Umage v. Line Kjær og Lotte Boesen Toftgaard 
Kuratorer for Geist Glorup

For yderlig info om Umage se www.umage.nu