Velkommen til Geist Glorup!

Geist Glorup er en udstilling af stedsspecifikke værker i Glorup Park ved Svindinge på Østfyn i perioden 26. maj – 25. august 2013 samt en række kunstnerinitierede workshops, der sætter fokus på herregården Glorups stolte fortid og sikrer en midlertidig aktivering, formidling og perspektivering af haven til gavn for en bredere offentlighed. På tværs af genrer lukker kunstværkerne hver især haven op og fortæller de dele af dens historie, som aldrig er blevet fortalt.

For en mere udførlig introduktion til udstillingen læs her

alle013